Parròquia de Barcelona a Gràcia

Evangeli del dia

 93 218 75 72

 Església: c/Gràcia, 3 08012 Barcelona

 Despatx parroquial: c/Sant Pere Màrtir, 5 08012 Barcelona

Dimarts :10 a 12 hores     Dijous: 18 a 19,30 hores

 6, 33, 34, H8, 22, 24, N4, V17

 L3 Diagonal

 L6, L7, S1, S2, S5, S55